ספריית אל המזרח

ספריית אל המזרח הינו פרויקט הקמה של הספריה הראשונה בישראל אשר אוצרת, מחברת, מאגדת, יוצרת ומחדשת את עולמות המוזיקה-פיוט-ומיסטיקה במקום אחד. הספריה שמה דגש על תפקיד המוזיקה במזרח ככלי להתמסרות הנפש והגוף ופותחת דרכה שער לתפיסה המזרחית.

 

אוצרת הספריה, פרופ' חביבה פדיה הינה נכדתו של שאול פתיה זצ"ל שהיה מקובל ידוע. חיבורה של העמותה אל פרופ' חביבה פדיה מתכתב באופן ישיר עם רצון העמותה לשמר ולהוקיר את תרבות המזרח, לחשוף את הצד המיסטי בתרבות זו ואת הקשרה הבלתי נפרד למוזיקה של המזרח. בכך ניתן למצוא בספריה זו ספרי לימוד קבלה, ספרי שירה סופית [הזרם המיסטי באסלאם], ספרי לימוד מוזיקה ערבית, תורכית, ופרסית ועוד. בנוסף ספרים המתייחסים לתרבות מזרחית בהקשרה הרחב.

בשנת 2024 תעסוק הספריה בעבודות מחקר ושימור של קבוצות הגירה
אשר לא זכו לשימור מספק, ומצויות בסכנת הכחדה.