לפרטים והרשמה

הרשמה ללימודי תעודה

מי יכול להירשם?

בית הספר ישקול לקבל מועמדים עם רקע קודם במוזיקה ומועמדים מוכשרים וחסרי ניסיון. בית הספר משקיע רבות בתהליך המיון של תלמידיו העתידיים, ומעודד גם מועמדים שלא התקבלו בעבר להגיש שוב מועמדות. מועמדים שנרשמים מחדש בפרק זמן של שלוש שנים, יקבלו הנחה של 50% בדמי ההרשמה.

דמי הרשמה למסלול המלא: 125 ₪ – לתשלום לחץ כאן

שלבי ההרשמה למסלול המלא

 

1. טפסי הרשמה

טפסי ההרשמה נשלחים למועמדים לאחר תשלום דמי ההרשמה. את הטפסים יש למלא ולשלוח למזכירות בית הספר במייל: alsheikhmusic@gmail.com

 

עבודה קודמת

מועמדים עם ניסיון קודם במוזיקה בכל ז'אנר מוזמנים להגישו עם טפסי ההרשמה. זהו אינו תנאי הכרחי להרשמה, אך עבודה ברמה גבוהה יכולה לשפר את סיכויי התקבלות המועמד.

 2. מבחן קבלה וראיון אישי

כל המועמדים מוזמנים למבחני קבלה וריאיון אישי בבית הספר מול ועדת קבלה. מבחן הקבלה יכול להיות קטע נגינה או שירה, או שניהם, שיבוצעו מול ועדת הקבלה. ועדת הקבלה משקללת את התרשמותה מן המועמדים עם תוצאות מבחני המיון, ומחליטה אילו מועמדים לקבל לבית הספר ואילו מועמדים לא יתקבלו. לעיתים מועמדים מוזמנים לריאיון חוזר, לפי החלטת הוועדה.

מועמדים שהתקבלו לבית הספר יקבלו גם מסמכי תשלום לשנת הלימודים ואת תקנוני בית הספר לחתימה. מועמד שלא ישלים את ההרשמה, תתבטל קבלתו לבית הספר והודעה על מקום פנוי תישלח למועמד ממתין.

למועמדים שלא עברו את מבחני המיון נשלחת הודעה באותו מועד.

 

ערעור על החלטת ועדת הקבלה

החלטות ועדת הקבלה הן סופיות וערעורים אינם מתקבלים. עם זאת, ההחלטות הן יחסיות לכל מחזור ולכן בית הספר מעודד להגיש שוב מועמדות בשנת הלימודים הבאה.

 

הכרה בלימודים קודמים ומעבר בין בתי ספר

מועמדים שסיימו שנה ראשונה בבית ספר אחר למוזיקה מסורתית יירשמו לשנה א', ואם יתקבלו יוכלו לקבל פטור משיעורים מסוימים בכפוף להגשת בקשה ולהחלטת ועדת ההוראה של בית הספר. מועמדים שסיימו שנת לימודים שנייה בבית ספר אחר למוזיקה מסורתית יכולים להירשם לשנה ב' בתנאי שיציגו עבודות קודמות מהמוסד הקודם. ועדת מיון מיוחדת תדון בבקשה ותזמן את המועמד לראיון אישי, ולאחריו תמסור את החלטתה.

 

פגישה עם הנהלת בית הספר לקראת שנת הלימודים

בתחילת ספטמבר יפגשו התלמידים עם הנהלת בית הספר לשיחת הכנה לקראת שנת לימודיהם הראשונה.

 

שכר לימוד

הוועד המנהל של בית הספר מחליט מדי שנה על גובה שכר הלימוד השנתי. שכר הלימוד בשנת הלימודים תשפ"א הוא 19,850 ₪ למסלולי הנגינה והשירה. שכר הלימוד לשנים הבאות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן (שכר הלימוד הסופי לכל שנת לימודים מתפרסם בחודש יולי באותה שנה ובכל מקרה לא יפחת משכר הלימוד של השנה הקודמת). נוסף לשכר הלימוד, מדי שנה יש לשלם דמי שכלול בסך 350 ₪ לטובת ספרי לימוד, תדפיסים ועלויות פעילויות העשרה.

 

מלגות

הנהלת בית הספר פועלת ללא לאות להשגת מלגות שכר לימוד מלאות או חלקיות, מלגות קיום, פרסים על מצוינות, מלגות הפקה, מלגות סיוע פסיכולוגי ומלגות השתלמויות בארץ ובחו"ל לתלמידים מקרנות, ממוסדות ומאישים בישראל ובחו"ל.

 

עצמאות ושינויים

בית הספר שומר לעצמו את הזכות לשנות ולשפר את מבנה המסלול, התכנים ושעות הלימוד.