אורות וכלים – קורס השראה בהוראת פרופ' חביבה פדיה

קורס "אורות וכלים" הוא מרחב מעמיק המיועד למוזיקאים-יוצרים, כותבים, ובעלי עניין בפרפורמנס. מטרת הקורס היא להכיר את כלי העבודה החשוב

ביותר שעומד לרשותנו: הנפש.
מתוך ההיכרות עם עצמנו ועם פעולות התמסרות עתיקות,
נבין איך לגשת באופן ישיר אל האור.
מדובר במסע פנימי שחותר באופן ישיר להשראה. 

נלמד לגעת באותו נושא דרך מגוון צורות ביטוי, ונכיר הקבלות מרתקות: ממאיר אריאל, ספר הזוהר, ועד הדג נחש.
נעמיק אל מגוון רחב של כלים ודרכי תרגול, ונהפוך את עולם המושגים
שהכרנו למרחב פורה אשר מספק לנו השראה וביטוי אישי.
בכל מפגש נקיים שיח על קצירת הפירות של כל אחד ואחת מתהליך העבודה שנלמד, ונתרגל בזמן אמת כקבוצה תהליכי השראה שונים.

הקשר המהותי בין כלי ואור מתבטא בדבריו של זקן המקובלים במשפט: "לולי הרוחות לא תעמודנה הגוויות ואם הכל יהיה רוח לא תהיה אות. כפי שצריך את הנאי או הסאז או הסנטור בכדי לנגן, צריך גם את הכלים של הידע, של המילים התכנים והמקורות  בכדי שיתקיים גם הפסוק –
"ויהי כנגן המנגן ותהי עליו הרוח"


אנחנו מזמינים אתכם ואתכן להצטרף אלינו למסע.