תאוריה אלמנטרית וסולפדג'

בקורס זה נלמד את התיאוריה המוזיקלית בצורה המתמטית שלה, את החוקים הפיזיקלים שגורמים למרווח בין שני צלילים להשמע בצורה מסוימת ואת ההיסטוריה שהובילה לתפיסת האסתטיקה של התיאוריה המוזיקלית המערבית.

נפתח את האוזן שלנו להכרת הסולם הדיאטוני וזיהוי כל הצלילים במרחב הדיאטוני.

נכיר את החמשה ואת יסודות התיווי, מפתח, משקל וקצב.

מטרת הקורס להתמצא בשפה המוזיקלית הבסיסית המערבית ולפתח בסיס שמיעתי של מרווחים וסולמות.