No data was found
סאונד למוזיקאים א' – נקודות הממשק בין סאונד אולפן וסאונד במה

מבוא- בשלב ראשון נערוך היכרות עם עולם הסאונד תוך שימת דגש על הנושאים הרלוונטיים למוזיקאים.

נדבר  על ה״סיגנאל פלואו״ הבסיסי ונכיר את מושגי היסוד בסאונד. ניגע ונתמקד בנושאים שרלוונטיים במיוחד לסאונד בכלים מסורתיים לעומת כלים מודרניים.

סאונד אולפן – העבודה באולפן בכלל וההקלטה בפרט היא הדרך לתעד, לשמר ולחלוק עם כל העולם את המוזיקה. כוחה של ההקלטה הוא לתת תהודה רב פעמית לרגע מוזיקלי חד פעמי.

נערוך היכרות בסיסית עם העבודה באולפן בכלל עם דגש על הקלטה. נסקור את מרכיבי האולפן הבסיסיים ושיטות עבודה רלוונטיות. נלמד מבוא ושימוש בסיסי בתוכנת האודיו בה נשתמש, ונערוך היכרות עם סוגים שונים של מיקרופונים, ושיטות הקלטה.

סאונד במה – חשיבותו של הסאונד בהופעות היא עצומה. נעסוק במורכבות של הגברת כלים מהעולם המסורתי, ובפתרונות הקיימים. נערוך היכרות בסיסית עם מיקסרים דיגיטליים, ונכיר את היכולות והאפשרויות הקיימות בהגברת הופעות בימינו. בנוסף, נלמד את השפה בה מתקשרים עם סאונדמנים ועם פסטיבלים, איך כותבים מפרט ואיך צריך להיראות ציור במה.

דרך ההשוואה בין שני העולמות נלמד על המשותף והשונה ביניהם ונקבל בסיס לקורסים המתקדמים.