סאונד למוזיקאים ב' – הקשר בין העולם הטכני לעולם האסתטי

בקורס זה נבין לעומק את נקודות הממשק בין העולם הטכני לעולם האסתטי וביטויים אצל המוזיקאי המופיע. נעסוק בפן הקונספטואלי של עיצוב סאונד להופעה חיה, והשילוב בין האולפן לבמה.

חלק ניכר מהסמסטר השני יוקדש ללמידה והעמקה דרך הפרקטיקה. הכיתה תתחיל בתרגולים אינטנסיביים בהקלטות אולפן והגברת הופעות בדגש על המורכבויות של הכלים מסורתיים. התלמידים יתחלקו לצוותים אשר ידמו צוותים אמיתיים באולפנים ובמות. בסוף הסמסטר, כעבודת סיום, כל תלמיד נדרש להקליט ולהגיש קטע נגינה של נגן אחד ועליו יקבל הערכה מהמורה. בנוסף, התלמידים יצוותו לסאונדמנים שיגבירו את הופעות סוף השנה וירכשו ניסיון הגברה בפועל.