שירת ערבית

כמו מציאת הייעוד בחיינו, גם מלאכת מציאת המנעד וסגנון השירה ובפרט מבוע היצירה שלנו אינה מלאכה פשוטה. לכל אדם יש כלי ייחודי משלו שרוצה לנגן את הניגונים הפרטיים שלו. הסיבה שכל כך קשה למצוא אותו היא, שלרוב איננו מחפשים אותו במקומות הנכונים לנו. כמו כל תבנית חשיבה, גם תפישת השירה שלנו מושפעת מן הסביבה וממה שהסביבה מחשיבה כ"קול יפה", "שירה יפה", "סגנון יפה" וכן הלאה, וכך מצטמצמים החיפושים שלנו למחוזות קיימים, מנוצלים עד תום ולא מקוריים. בקורס זה נעשה מסע של היכרות מעמיקה עם חמשת תיבות התהודה שלנו, ייחודן וגבולותיהם ונתרגל טכניקות לאיתורן ולעבודה נכונה עמן. צורת העבודה תתבצע דרך ביצוע יצירות מהרפרטואר הערבי הקלאסי והמודרני. הריתמיקה השזורה בשפה הערבית והקשר המהותי בין ההברות לרוח המילה, מעצבות באופן טבעי את המנח של השירה.
בעזרת השפה שנרכוש עם עבודת התהודות, נכיר דרך עבודת השירה את המימדים האסתטיים בשירה הערבית ואת הקשר הישיר שלהם למנח תיבות התהודה ולהבעה בקול