התמחות מסורת תאוריה (טורקית, ערבית או פרסית)

תלמיד שנה א' נדרש לבחור שתי מסורות מוזיקליות (פרסית, תורכית או ערבית) כהתמחות אישיות שתלווה אותו בשנים א' וב'. כך אנו מאמינים תינתן לתלמיד הזדמנות אמיתית להעמיק ולהתמקצע במסורות הנבחרת וגם לעמוד במחויובותיו בקורסי החובה השונים. להתמחות יוקדשו ארבע שעות שבועיות, שעתיים תאוריה ושעתיים אנסמבל לכל התמחות. התמחויות הנרכשות יהוו עוגן ובסיס לחייו המקצועיים של בוגרינו. בקורס התזמורת ייחשפו התלמידים לרפרטואר מכל המסורות במקביל להתמחות.