סילבוס התמחות בנגינה

על התוכנית

מסלול התמחות בנגינה

המסלול מיועד לתלמידים המעוניינים להתמחות בכלי נגינה במסגרת לימודי מוזיקה מלאים במסלול תעודה.

התמחות מסורת

תלמידי שנה א' יידרשו לבחור שתי מסורות מוזיקליות מבין שלוש אפשריות: 

מוזיקה מהמסורת הפרסית עם אמיר שאהסאר 

מוזיקה מהמסורת הערבית עם זיו יחזקאל [שנה ב']  וניזאר אלכאטר [שנה א']

מוזיקה מהמסורת התורכית עם אמיר שאהסאר

לכל התמחות יוקדשו 3 שעות שבועיות – שעה תאוריה ושעתיים אנסמבל. ההתמחויות הנרכשות יהוו עוגן ובסיס לחייהם המקצועיים של בוגרינו. בקורס התזמורת ייחשפו התלמידים לרפרטואר מכל המסורות במקביל להתמחויות. 

מקצועות ‬המוזיקה

במהלך שנה"ל 22/23 הוקם באלשיך אולפן מקצועי בו לומדים ומתנסים התלמידים במקצועות הסאונד, הקלטת אולפן, סאונד במה, מיקס ומאסטרינג. בשנה ג', בליווי המורים שלנו, התלמידים עצמם יהיו אלה שיפיקו ויקליטו את פרויקט הגמר. 

בית הספר רואה חשיבות גדולה גם בפן הניהולי. בתוך תעשייה דלת אמצעים, שמשתנה השכם וערב, חייו של המוזיקאי בישראל עשויים להיות מורכבים. על מנת לתת לתלמידים שלנו כלים בתחום הניהול והיזמות, בנינו קורס ייעודי שיתמקד בהקניית כלים לניהול עצמי. הקורס יסקור את תעשיית המוזיקה בארץ ובעולם, יתעמק במרחב השיווקי (ניצול מיטבי של הרשתות החברתיות ופלטפורמות שיווקיות נוספות) ובמרחב הניהולי (זכויות יוצרים, עבודה עם לייבלים, פלייליסטים, בוקינג, יחסי ציבור ועוד). 

פרויקט גמר – מתלמיד ליוצר

פרויקט הגמר יאפשר את החיבור של התלמיד עם היוצר שצומח בתוכו. 

בתום שנתיים של לימודים אינטנסיביים, תתמקד השנה השלישית ביצירה האישית שלהם. בסמסטר א', במסגרת עבודה פרטנית מול חונך אישי, יחלו התלמידים במלאכת העיבוד וההפקה של יצירות שהלחינו בקורס הלחנה  בשנה ב'. בסמסטר ב', בליווי צוות המורים, יתחלקו התלמידים לצוותים, ובעזרת הכלים שרכשו, ההתמחות האישית, שעות האולפן הרבות, אלפי שעות הנגינה שמאחוריהם, תוך כדי ערבות הדדית והיכולת לעזור ולקבל עזרה, ייכנסו לאולפן ויפיקו את היצירות שלהם לכדי אלבום EP אישי. אלבום זה יהווה כרטיס הביקור שאיתו יצא התלמיד לעולם. 

אנו מאמינים שרקורד ראשוני זה של יצירה אישית יתרום רבות לבניית בטחונו העצמי, זהותו המקצועית וקולו האישי של כל תלמיד ותלמיד. 

*מספר הפרויקטים יהיה בהתאמה למוכנות והבשלות של כל פרויקט, כפי שייקבעו ועדות הוראה.

סדנאות מאסטר

אחת לשנה יגיע לבית הספר מאסטר בינלאומי לסדנה בת שבוע. בשנים קודמות הגיעו לאלשיך מוראט איידמיר ואיבגניוס וולגריס, שניהם מאסטרים בקנה מידה עולמי במוזיקה המודאלית. סדנא זו תפורש כשעתיים אקדמיות שנתיות. 

אורך המסלול: שלוש שנים. 

כותב תוכנית לימודי התעודה – שמעון שי

אודות שנה א׳

שנה א'

שנת הלימודים מחולקת לשני סמסטרים, עם חופשת ביניים של ארבעה שבועות. מערכת הלימודים בשנה הראשונה מורכבת משיעורי תאוריה אלמנטרית, לימוד הזמן, סאונד אולפן ובמה, התמחויות במסורת מוזיקלית ותזמורת אלשיך. עוד בטרם תחילת הלימודים ייבחרו התלמידים, בתאום עם ועדת הקבלה, את המסורות המוזיקליות שבהן הם בוחרים להתמחות (ערבית, תורכית או פרסית). במקביל ללימודים בכיתה וכחלק מתוכנית הלימודים, יידרש כל תלמיד לקיים שיעור פרטני אחת לשבוע עם אחד/אחת ממורי אלשיך. אחת לשנה ישתתפו כל תלמידי אלשיך בסנדת מאסטר בינלאומי.

רשימת קורסים

סימסטר א'

תאוריה אלמנטרית וסולפדג' | 2 ש'ש

ניזאר אלכטאר | לפרטים נוספים

התמחות מסורת תאוריה (תורכית, ערבית או פרסית) | 3  ש'ש

אמיר שאהסאר, ניזאר אלכטאר | לפרטים נוספים

התמחות מסורת תאוריה (תורכית, ערבית או פרסית) | 3  ש'ש

אמיר שאהסאר, ניזאר אלכטאר | לפרטים נוספים

ניתוח קצב | 2 ש'ש

רוני עברין | לפרטים נוספים

סאונד למוזיקאים א' – נקודות הממשק בין סאונד אולפן וסאונד במה | 2 ש'ש

יונתן יעקובי | לפרטים נוספים

שיעור פרטי | 1 ש'ש

לפרטים נוספים

סדנה עם מאסטר עולמי | 2 ש'ש

לפרטים נוספים

סה"כ 19 ש"ש

סימסטר ב'

תאוריה אלמנטרית וסולפדג' | 2 ש'ש

ניזאר אלכטאר | לפרטים נוספים

התמחות מסורת תאוריה (תורכית, ערבית או פרסית) | 3  ש'ש

אמיר שאהסאר, ניזאר אלכטאר | לפרטים נוספים

התמחות מסורת תאוריה (תורכית, ערבית או פרסית) | 3  ש'ש

אמיר שאהסאר, ניזאר אלכטאר | לפרטים נוספים

ניתוח קצב | 2 ש'ש

רוני עברין | לפרטים נוספים

סאונד למוזיקאים ב' – הקשר בין העולם הטכני לעולם האסתטי | 2 ש'ש

יונתן יעקובי | לפרטים נוספים

שיעור פרטי | 1 ש'ש

לפרטים נוספים

סדנה עם מאסטר עולמי | 2 ש'ש

לפרטים נוספים

סה"כ 19 ש"ש

אודות שנה ב׳

שנה ב'

בשנה השנייה יחלו התלמידים את התנסותם ביצירה אישית. בקורס הלחנה שנתי יתנסו התלמידים בתרגילי הלחנה אישיים וכפרויקט מסכם, יגישו יצירות ראשוניות בהלחנתם. לצד קורס ההלחנה, וכחלק בלתי נפרד ממנו, ישתתפו התלמידים בקורס קונטרפונקט בסמסטר א’ וקורס הרמוניה בסמסטר ב’. באולפן ילמדו מיקס ומאסטרינג. לצד כל אלה ימשיכו התלמידים בהתמחויות המוזיקלית שבחרו. 

רשימת קורסים

סימסטר א'

הלחנה | 2 ש'ש

פרץ אליהו | לפרטים נוספים

קונטרפונקט | 2 ש'ש

פרץ אליהו | לפרטים נוספים

התמחות מסורת תאוריה (תורכית, ערבית או פרסית) | 3 ש'ש

אמיר שאהסאר​, ניזאר אלכטאר | לפרטים נוספים

התמחות מסורת תאוריה (תורכית, ערבית או פרסית) | 3 ש'ש

אמיר שאהסאר​, ניזאר אלכטאר | לפרטים נוספים

סאונד למוזיקאים ג'- מיקס | 2 ש'ש

יונתן יעקובי | לפרטים נוספים

שיעור פרטי | 1 ש'ש

לפרטים נוספים

סדנה עם מאסטר עולמי | 2 ש'ש

לפרטים נוספים

סה"כ 20 ש"ש

סימסטר ב'

הלחנה | 2 ש'ש

פרץ אליהו | לפרטים נוספים

הרמוניה | 2 ש'ש

פרץ אליהו | לפרטים נוספים

התמחות מסורת תאוריה (תורכית, ערבית או פרסית) | 3 ש'ש

אמיר שאהסאר​, ניזאר אלכטאר | לפרטים נוספים

התמחות מסורת תאוריה (תורכית, ערבית או פרסית) | 3 ש'ש

אמיר שאהסאר​, ניזאר אלכטאר | לפרטים נוספים

סאונד למוזיקאים ד'- פרויקט שיר | 2 ש'ש

יונתן יעקובי | לפרטים נוספים

שיעור פרטי | 1 ש'ש

לפרטים נוספים

סדנה עם מאסטר עולמי | 2 ש'ש

לפרטים נוספים

סה"כ 20 ש"ש

אודות שנה ג׳

שנה ג'

בשנה זו, בשיתוף תלמידי מסלול השירה, יחלו התלמידים לעבוד על פרויקט הגמר שלהם – הפקה והקלטה של אלבום EP אישי, אלבום שיורכב מיצירות שהולחנו במהלך הלימודים. תוך כדי ערבות הדדית, התלמידים ייקחו חלק בפרויקטים של חבריהם לכיתה. עם הפנים קדימה, תוך מתן דגש למוזיקה כמקצוע לחיים, ישתתפו התלמידים בקורסים על תעשיית המוזיקה בארץ ובעולם ובקורס של הפקה מוזיקלית.

רשימת קורסים

סימסטר א'

תעשייה | 2 ש'ש

פרויקט גמר א' | 3 ש'ש

סדנה עם מאסטר | 2 ש'ש

שיעור פרטי | 1 ש'ש

סה"כ 8 ש"ש

סימסטר ב'

הפקה מוזיקאלית | 2 ש'ש

פרויקט גמר ב' | 3 ש'ש

סדנה עם מאסטר | 2 ש'ש

שיעור פרטי | 1 ש'ש

סה"כ 8 ש"ש

הירשמו עכשיו - ותתחילו להגשים את החלום